Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Κατάλογος Μουσικών Σχολείων – Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

Ενημέρωση σχετικά με τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών

Προβολές: 109
Διαδικασία εισαγωγής στα μουσικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024