Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

Δείτε έργα και εκδηλώσεις της πιλοτικής υλοποίησης:

Έργα των Γ1-Γ2

Έργα του Ε1 (Θεματικός Κύκλος Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία)

Γέφυρες από διάφορα υλικά
Γέφυρες από ζυμαρικά

Προβολές: 1879